تا آزادی جعفر ابراهیمی

۱۳۸۸ شهریور ۱۱, چهارشنبه
رسول بداقي بازداشت شد
حدود سه ماه از بازداشت جعفر ابراهيمي ميگذرد و وي در حالي كه از بيماري جسمي رنج ميبرد همچنان در بند 209 اوين است.
اما گويا مهرورزي دولت محترم فقط گريبان ايشان را نگرفته
باخبر شديم كه مسعود كردپور به بازخريد از خدمت محكوم شده و رسول بداقی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران و فعال حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است .

به اميد آزادي همه ياران دربند وهمه معلمان اين سرزمين.
0 Comments:

ارسال یک نظر