تا آزادی جعفر ابراهیمی

۱۳۸۸ مرداد ۱۷, شنبه
براي 60مين روز بارداشت جعفر ابراهيمي/سمانه عابديني
به نقل از كميته گزارشگران حقوق بشر :

اول مهرماه هر سال را با این پرسش معلمان آغاز میکردیم : تابستان خود را توصیف کنید!

وقتی کوچکتر بودیم انشا مینوشتیم و در زمان دبیرستان و دانشگاه در موردش حرف میزدیم ولی قبل از شروع به سخن گفتن ما، معلمان طبق عادت دیرینه خود خلاصه ای از تابستانشان میگفتند .

از کلاسهای تابستان میگفتند و از سفرهایشان و از ...

به این فکر میکنم که تو مهر ماه را چگونه آغاز خواهی کرد؟

خواهی گفت که جلوی مدرسه دستگیرت کرده اند؟

خواهی گفت که در اوین بودی، در ۲۰۹، انفرادی ؟

از سلول کوچکت خواهی گفت؟

خواهی گفت که هوای خرداد و تیر و مرداد و ( خدا میداند تا کی را ...) استنشاق نکردی ولی گرمایش را با ذره ذره وجودت حس کرده ای ؟

از دغدغه دوشنبه هایت و دلتنگیت برایشان خواهی گفت؟

ميدانم ميدانم كه بچه ها چه حالي خواهند داشت

كنجكاو ميشوند.

اجازه آقا آخر چرا؟

جعفر!

معلم نبوده ام و نميدانم چه جوابشان را خواهي داد.

آيا ميگويي:

چون من يك معلم بودم ...؟!
0 Comments:

ارسال یک نظر