تا آزادی جعفر ابراهیمی

۱۳۸۸ تیر ۳۱, چهارشنبه
آخرين وضعيت جعفر ابراهيمي

چهل و سه روز از بازداشت جعفر ابراهيمي ميگذرد.
در حالي كه بيشتر از دو هفته از عدم موافقت معاون دادستان با وثيقه ايشان ميگذرد ولي هنوز پرونده ايشان جهت برگزاري دادگاه ارسال نشده و در قسمت دادياري امنيت ميباشد .
تنها توضيح مسئولين در دادگاه انقلاب به خانواده شان كثرت كار عنوان شده.

قابل ذكر است كه جعفر ابراهيمي دچار ديسك گردن ميباشد و نياز به ادامه درمان خود در بيرون از زندان را دارد.

0 Comments:

ارسال یک نظر