تا آزادی جعفر ابراهیمی

۱۳۸۸ تیر ۵, جمعه
مصاحبه

درادامه ی بازداشت جعفر ابراهیمی، معلمی که د رتاریخ 20 خرداد 1388 از منزل ربوده شد، درباره ی شیوه ی دستگیری و پیگیری کار ایشان گفتگویی داشتیم با آقای وحید ابراهیمی که توجه خوانندگان عزیر را به این گفتگو جلب می کنیم.
آقای ابراهیمی اگر ممکن است برای خوانندگان گرامی توضیح دهید،پسرعموی شما( جعفرابراهیمی) چگونه دستگیر شد. .
من وجعفر به خاطر شرایط تحصیل در یک آپارتمان در پونک زندگی می کنیم، روز 20 خردادمن امتحان داشتم و سرکار نرفته بودم ، وقتی نزدیک ساعت14 به منزل برگشتم ، خانه کاملا بهم ریخته بود ، فکر کردم که شاید دزد خانه را زده است، ولی وقتی با دقت نگاه کردم دیدم یکسری وسایل خاص مثل کیس کامپیوتر ، سی دی و چیزهایی از این قبیل نیست، بیشترکه دقت کردم چشمم به لیستی افتاد، که به آینه چسبیده بود. روی کاغذ، لیست کتاب،سی دی وکیس کامپیوتر نوشته شده بود.که امضای پسر عمویم پای برگه زده شده بود.حدس زدم،به خاطرفعالیت های صنفی که ازپسرعمویم سراغ داشتم،کارنیروهای امنیتی بوده باشد.
برای یافتن رد پایی از پسر عمویتان به کجاها سر زدید و چه نتیجه ای گرفتید؟
پدر ومادر آقای ابراهیمی در قید حیات نیستند،لذا من وپدرم پیگیر کارش شدیم، نخست درمراجعه به کلانتری ماجرا را توضیح دادیم وبرگه را نیر نشان دادیم، مامورین آنجا گفتند، برگه قانونی است، ولی مال ما نیست ! درروزهای چهارشنبه وپنج شنبه همین پاسخ رااز دادگستری منطقه ی 12 تهران،پلیس امنیت،قاضی کشیک و چندین جای دیگر که رفتیم شنیدیم، و بسیار باعث نگرانی ما شد.
روز شنبه به دادگاه انقلاب مراجعه کردیم که گفتند: زندانی با این مشخصات در لیست ما ثبت نشده و این جوابی بود که در زندان اوین هم به مادادند. متاسفانه در روزهای بعد هم به خاطر قضایای بعد از انتخابات به شلوغی ها خوردیم که اصلا ما را به داخل دادگاه راه ندادند، برخوردهای تندی هم باما می شد
دراین فاصله تماسی از آقای ابراهیمی نداشتید؟
چند روز بعد از این قضایا ایشون یک تلفن کوتاه مدت با منزل برادرشون داشتند، که فقط خبر سلامتی شون رو دادند، چند روز بعد هم که تماس دیگری با خواهرشان داشتند بازهم فقط خبر سلامتی شون رو داده بودند.پس از اینکه مطمئن شدیم که در بازداشت اطلاعات است برای تفهیم اتهام و گرفتن وکیل به دادگاه انقلاب رفتیم.
آیا موفق به گرفتن وکیل شده اید؟
برادرایشان موفق به دیدن قاضی پرونده شده اند، ولی هنوز گرفتن وکیل را نپذیرفه اند. فقط می گویندکه:" باید پرونده مراحل قانونی اش را طی کند."
از محل نگهداری ایشان اطلاع دارید؟
بله به ما گفتند که ایشان در بند 209 زندان اوین ،تحت بازجویی است.
اگر سخن ناگفته ای دارید بفرمایید.
آقای جعفر ابراهیمی انسانی پاک و معلمی دلسوزهستند، که اصلا شایسته نیست با ایشان اینگونه برخورد بشود.مشکل دیگری که آقای ابراهیمی دارند،بیماری ایشان است،جعفر از ناراحتی گوارشی به شدت رنج می برد. هرروز دارو مصرف می کند.بعد از گذشت دو هفته بشدت نگران سلامتی ایشان هستیم ودرخواست ما این است که جعفر هرچه زودتر آزاد بشود
0 Comments:

ارسال یک نظر