تا آزادی جعفر ابراهیمی

۱۳۸۸ خرداد ۲۸, پنجشنبه
...
:برگرفته از وبلاگ هيمه
دنیا را بر مدار تغییر درک می کنم و می فهمم اگر این نبود بی شک باور اینکه "جهان بهتری از راه می رسد" سخت و غیرممکن می نمود بخصوص وقتی دانش آموزانت خبر به دار زدن دانش آموزانت را به تو می دهند چه فرقی است میان کودکانی که منتظر
اعدامند با دانش آموز من که خود را در مقابل چشمان همه به دار می زند ...
0 Comments:

ارسال یک نظر