تا آزادی جعفر ابراهیمی

۱۳۸۸ خرداد ۲۷, چهارشنبه
دستگیری آقای جعفر ابراهیمی دبیر هنرستانهای شهریار در روز 20 خرداد


آقای جعفرابراهیمی لیسانس ریاضی وفوق لیسانس جامعه شناسی دبیرجامعه شناسی هنرستان های شهریاربا7سال پیشینه ی کاری ساکن منطقه ی پونک تهران عضوکانون صنفی معلمان ایران (تهران) صبح امروز20خرداد1388 ساعت 10 پس ازتفتیش منزل مسکونی وضبط وسایل شخصی اش ازجمله،کامپیوتر،کتاب،عکس وسی دی های وی توسط افرادی ناشناس دستگیروبازداشت شد.از محل بازداشت آقای ابراهیمی اطلاع درستی در دست نیست.
یادآوری می شود،آقای جعفرابراهیمی چون فردی مجرد است و در یک آپارتمان به دور ازخانواده زندگی می کند،کسی ازشمار ماموران دستگیر کنند،و اتهامات وارده به ایشان آگاه نیست.
0 Comments:

ارسال یک نظر